Lisaks pakume kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusprojektidele ekspertiise eelprojekti ja põhiprojekti faasides. Kontrollime läbiviidud arvutusi, hüdraulilisi skeeme, kommunikatsioonide dimensioneerimist jms., mis mõjutab projekti kvaliteeti. Kontrollime olulisemates kohtades ruumivajadusi seadmete, torude, kanalite jms. paigutamise osas. Analüüsime lisatud selgitusi ja kontrollime tabeleid üle, kas need on omavahel vastavuses ning arusaadavad. Üldjuhul paneme oma märkused kirja koos soovitustega, kuidas võiks probleemseid kohti optimeerida ja nende lahendamist lihtsustada.