Projekteeritakse tarkvaradega AutoCAD koos lisadega MagiCAD Ventilation ja MagiCAD Piping. Neid tarkvarasid kasutades on võimalik projekteerida kütteventilatsiooni ja jahutuse süsteeme. Alguses planeeritakse ruumi vajadus ja šahtid ning lõpetatakse hüdrauliliste arvutustega süsteemide tasakaalustamiseks. Kontrollitakse ka ventilatsiooni poolt tekitavat müra ja seeläbi suudetakse sihtotstarbeliselt ette näha mürasummuteid vajalike omadustega seal, kus neid tegelikult ka vaja on.

MagiCAD võimaldab kasutada projektides reaalseid tooteid koos nende tegelike omaduste ja mõõtmetega. Seeläbi planeeritakse nii, et ka ehitajal oleks võimalik projekteeritud süsteemid ilma suuremate probleemideta ehitada, kuna probleemsed kohad on juba lahendatud projekteerimisfaasis.

Iga projekti lahutamatuks osaks on hinnakalkulatsioon, mille aluseks on MagiCADi massiväljavõtted. Massiväljavõte võimaldab täpselt teada saada, kui palju raha on vaja eelarves arvestada toru, isolatsiooni, klappide jne. jaoks. Seeläbi saadakse teada orienteeruv projektimaksumus ja hinnakontroll, mis välistab hilisemad halvad üllatused juhul, kui projekt ületab mitmekordselt eelarve ja tuleb minna teisele projekteerimisringile, et projekt soodsamaks teha.

Kütte- ja jahutuskoormused arvutatakse energiasimulatsiooniprogrammiga IDA ICE. Programm võimaldab, et jahutuse külmajaam dimensioneeritakse hoones samal ajal tekkivale suurimale jahutuskoormusele. See võimaldab, et külmajaam tuleb 20-40% väiksem võrreldes sellega, kui ruumide suurimad jahutuseks vajalikud võimsused lihtsalt summeeritakse. Seeläbi saavutatakse oluline sääst külmajaama ehituskuludes. Lisaks arvestatakse dünaamiliselt (st. ajas) muutuvaid soojusallikaid, et arvutada võimalikult lähedased jahutuskoormused reaalsusele.

Projekteerimine toimub alati BIM projektidele kohaselt 3D keskkonnas ja sisaldab 3D mudelite vahetamist ja kokku viimist teiste projektiosalistega (arhitektuur, konstruktsioon, vesi ja kanal, elekter). Seeläbi on võimalik juba projekteerimisfaasis planeerida ruumivajadusi ja likvideerida kommunikatsioonide ristumisi.

Projekteeritakse alati vastavalt kohalduvatele seadustele ja normidele. ICEkonsult on kursis erinevate riikide olulisemate ehitustavadega (Eesti, Soome, Rootsi ja Saksamaa), mis võimaldab kiiresti ja kvaliteetselt (tulenevalt kogemuse pagasist) projekteerida süsteeme vastavalt kohalikele nõuetele.

Projekteerimise lõpp-produkti moodustavad seletuskiri, arvutused/tabelid/spetsifikatsioonid, joonised ja skeemid ning loomulikult ka valmis 3D mudel süsteemidest.