ICEkonsult OÜ eesmärgiks on pakkuda detailseid ja asjatundlikke simulatsioone ning arvutusi vastavalt Tellija soovidele ja vajadustele. Simulatsioonide põhjusi võib olla erinevaid, alustades hoone energiatarbe vähendamise võimaluste uurimisest kuni üksikruumide sisekliima hindamisteni. Läbi simulatsioonide ja arvutuste on võimalik tuvastada juba hoone projekteerimise faasis, mis mahus hoone energiat tarbima hakkab ja milliseks sisekliima seal kujuneb. Probleemsed kohad leitakse kiiresti ja suudetakse kõrvaldada, vältides seeläbi hilisemaid muresid ja rahalisi väljaminekuid.

Hoone põhilised sisekliima kujundajad ja energiatarbijad on hoone tehnosüsteemid – küte, ventilatsioon ja jahutus (KVJ).  Kasutades simulatsioonide tulemusi on võimalik projekteerida energiatõhusaid ja eelkõige ka majanduslikke tehnosüsteeme, samas säilitades etteantud sisekliima klassi nõuded.