Oleme oma meeskonda alati otsimas teotahtelisi ja särasilmseid kütte, ventilatsiooni ja jahutuse insenere ning ka sama eriala tulevasi insenere. Meie meeskond koosneb ca 4-6 KVJ insenerist ning on rõõmsameelne, toetav ning abivalmis.

Ootame tulevasi kolleege, kes vastavad järgmistele kriteeriumitele:
– soovitavalt KVJ erialaline projekteerimiskogemus vähemalt 1-2 aastat
– erialalise kõrghariduse olemasolu (võib olla ka veel omandamisel)
– valmisolek töötada osalise- või täiskoormusega vastutava KVJ projekteerija juhiste järgi
– huvi ehitusprojektide koostamise vastu alustades eskiisprojektist ja lõpetades teostusjoonistega
– oskus kasutada projekteerimistarkvarasid (AutoCAD, MagiCAD, REVIT, IDA ICE)
– eesti, inglise keele oskus ja kasuks tuleb saksa keele oskus
– täpsus ja põhjalikkus tööülesannete täitmisel
– õppimishuvi

Tööülesanneteks kujuneksid valdavalt järgmised tegevused:
– projekteerija kaasatakse ehitusprojektidesse (Eesti, Rootsi, Saksamaa)
– tööülesannete hulka kuuluvad klassikalised ehitusprojektide koostamiseks vajalikud tegevused eskiisprojektist kuni teostusjoonisteni vastavalt EVS 932:2017 (nende hulka kuuluvad muuhulgas):
• õhuhulkade dimensioneerimine (MS Office)
• kütte-ja jahutuskoormuse arvutamine (IDA ICE)
• tabelite, raportite koostamine (MS Office)
• jooniste ning skeemide koostamine (AutoCAD MagiCAD)
• süsteemide dimensioneerimine (AutoCAD MagiCAD)
• sobivata toodete valik (erinevad tootjate tarkvarad)
• energiamudelite koostamine, energiasimulatsioonide läbiviimine ja energiaraportite (energia-märgiste) koostamine (IDA ICE)
• projekteerimistarkvara (AutoCAD, MagiCAD, IDA ICE, THERM) kasutamise ära õppimine

Ettevõte pakub omaltpoolt:
– mitmekesiseid ja huvitavaid projekte, s.h. Eesti, Rootsi, Saksamaa
– tööks vajalikkude standarditele, normidele ja muudele juhendmaterjalidele ligipääsu
– sobivaid projekte (sh. ka energiaarvutusi), et saaks taotleda pikemas perspektiivis ka vastutava inseneri kutset
– juhendamine volitatud KVJ-projekteerija (EQF tase 8) ja diplomeeritud Energiakasutuse modelleerija (EQF tase 7) poolt. Erialaline töökogemus ca. 11 a.
– soovi korral võimalik ehitusplatse külastada koos projektijuhiga
– konkurentsivõimeline palk vastavalt töökogemusele, oskustele ja pädevusele vahemikus ca. 1800 – 2800 EUR/kuus
– projektipõhiseid boonuseid kuni 2000 EUR vastavalt projekti suurusele
– soovi korral osalise- või täiskoormusega töö, mida saab ajas vastavalt soovile muuta
– kaasaegset ja hubast kontoriruum Mustamäel (Laki 6) koos vajalike modernsete töövahenditega
– pärast neljandat kuud eduka koostöö korral töötelefon (nt. iPhone 14 128 GB)
– sporditoetus 100 EUR kvartalis

Huvi korral palume saata CV koos lühikese enesetutvustusega aaressile marek.karja@icekonsult.ee. Abiks on kui koos CV-ga saadetakse võimalusel ka tehtud töödest referentside nimekiri.