Simulatsioone viiakse läbi valideeritud energia- ja sisekliima simulatsiooni programmiga IDA ICE.

Simulatsiooni protsess toimub järgmiselt:

Kui mudel on kõigi oma parameetritega sisestatud, siis simuleeritakse standardaasta alusel hoone kasutus. Selle tulemusel saadakse teada:

Tulemuste alusel tehakse analüüs vastavalt Tellija soovidele. Tellija soovid võivad sisaldada järgmiseid küsimusi:

Kokkuvõttes viiakse läbi energiatarbe ja sisekliima simulatsioonid ning nende alusel koostatakse Tellijale tulemustest soovitud kujul raport (energiamärgis, energiakasutuse raport, sisekliima raport, vms.).